آمپول پیورگان بهتر است یا گونال اف؟


همانگونه که می دانید هر دو دارو یعنی آمپول پیورگان و گونال اف از دسته ی گونادوتروپین ها هستند .حال شاید برای شما سوال پیش بیاید که کدام یک از پیورگان یا گونال اف عملکرد بهتری را برای شما دارند. برای این منظور و برای یافتن پاسخ به این سوال ما به مقاله ی علمی دکتر تولپالا و همکارانشان رجوع کردیم و نتیجه ی تحقیقات ایشان را که بر روی 348 زن انجام شده بود را به طور خلاصه برای شما آوردیم. برای کسب اطلاعات بیشتر از این تحقیقات می توانید به لینک مقاله در قسمت منابع رجوع کنید .


مقایسه دو آماده سازی هورمون محرک فولیکول نوترکیب در لقاح آزمایشگاهی: یک مطالعه بالینی تصادفی


مقایسه ی تصادفی از دو هورمون تحریک کننده ی فولیکول انسانی نوترکیب(گونال اف و پیورگان) در تحریک تخمدان برای لقاح آزمایشگاهی( IVF) یا تزریق اسپرم به داخل سیتوپلاسم (ICSI) در کلینیک ناباروری فنلاند انجام شد. در این مطالعه در مجموع 348 زن (22-43 سال) که به علت های مختلف از ناباروری رنج می بردند انتخاب شدند. از این تعداد 344 نفر آنها دوز شروع یکسانی (150IU/day  گونالف n=164 , پیورگان n=158  یا 300 IU/day : گونالف n=8  , پیورگان n=14) بعد از down-regulation (مرحله ایی که سلول با کاهش میزان گیرنده های موجود ، حساسیت خود را نسبت به هورمون کاهش می دهد) با بوسرلین داخل بینی از اواسط فاز لوتئال ( آخرین مرحله ی چرخه ی قاعدگی می باشد) استفاده کردند. نرخ حاملگی بالینی مشابهی از هر دو آماده ساز به دست آمد: 33.5 درصد از هر سیکل 37.4 درصد در هر انتقال جنین (24.5 درصد انتقال یک جنین 75.5 انتقال دو جنین , n=147 با گونالف (150 IU/day) و 32.9 درصد در هر سیکل و 36.4 درصد در هر انتقال جنین (30.1 درصد انتقال یک جنین و 69.9 درصد انتقال دو جنین , n=145) پیورگان (150 IU/day). نرخ مجموع بارداری در حال انجام پس از انتقال جنین فیریز شده 35.4 درصد با گونالف و 37.7درصد با پیورگان بود.  نرخ بروز سندروم تحریک بیش از حد تخمدان در هر دو موارد استفاده مشابه و معادل گونالف 2 درصد و پیورگان 0.7 درصد گزارش شد. از این مقاله می توان نتیجه گرفت که گونالف و پیورگان به یک اندازه در IVF و ICSI موثر بودند و استفاده از هرکدام با توجه به وضعیت شما و صلاح دید پزشک متخصص تعیین می شود.

منبع:
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10548606