ستروتاید

Cetrotide®

 

دسته داروئی:

آنتاگونیست GnRh (دکاپپتید سنتتیک)


شکل داروئی:

ویال 0.25 میلی گرم

 

 

مکانیسم اثر داروی ستروتاید :

 

مهار کنندهLHRH  لذا باعث مهار تخمک گذاری ناقص بویژه در طول درمان هورمونی در تحریک تخمدانی می گردد.
یکی از اصلی ترین داروهای مورد استفاده در سیکل های ناباروری ivf و iui است.

 


موارد مصرف داروی ستروتاید :

 

برای جلوگیری از تخمک گذاری ناقص در طول تحریکهای کنترل شده تخمدان ،برداشت تخمک و شرکت در پروسه های مربوط به دستگاه تناسلی می باشد.در آزمایشات کلینیکی ستروتاید به همراه HMG

و در تجربیات محدود با FSH نوترکیب نیز اثرات و کارائی یکسانی را نشان می دهد .HMGو FSHبه عنوان هورمونهای تقویت کننده بلوغ تخم بکار می روند.

 


موارد توجه ستروتاید:

 

1.ستروتاید در موارد زیر نباید مصرف گردد :

  •  
  • اگر بیمار نسبت بهcetrotide acetate ،مانیتول یا هورمونهای پپتیدی با منشا بیرونی حساسیت داشته باشد.
  • بارداری یا شیردهی
  • اگر بیمار اخیرا یائسه شده باشد
  • بیماریهای متوسط یا شدید کلیوی یا کبدی

2.به دنبال مصرف این دارو ممکن است سندرم تحریک پذیری بیش از حد تخمدانها اتفاق افتد.

3.تجربیات اندکی در مورد تجویز مکرر ستروتاید در طول پروسه های تحریکی تخمدان وجود دارد لذا تکرار تجویز این دارو فقط باید با در نظر گرفتن فوائد و مضرات آن صورت گیرد.

4.در صورت فراموش کردن یک دوز دارو ،فورا با پزشک خود تماس بگیرید .ترجیحا مصرف ستروتاید باید به فاصله 24 ساعت صورت گیرد اما اگر بیمار مصرف دارو را در زمان معین فراموش نمود ،مصرف آن در زمان دیگری در همان روز مشکلی ندارد .

5.مصرف بیش از حد دارو ممکن است در دراز مدت اثرات خود را نشان دهد اما ظهور اثرات سمی حاد بعید می باشد .بنابراین در صورت مصرف بیش از حد دارو اقدامات خاصی لازم نیست .

6.محلول باید سریعا بعد از آماده سازی مصرف گردد.  

 


دوز مصرف دارو ستروتاید :

 

ویالهای cetrotide 0.25میلی گرم یکبار در روز (به فاصاه 24 ساعت ) به صورت زیر جلدی یا هنگام صبح یا هنگام شب مصرف می گردد.

تجویز در صبح:درمان با cetrotide باید در روز 5 یا 6 از زمان تحریک تخمدانی (تقریبا 96 تا 120 ساعت بعد از آغاز تحریک تخمدانها )با گنادوتروپین های ادراری یا نوترکیب آغاز شده و استفاده از آن به صورت یکبار در روز همراه با گنادوتروپین ها ادامه می یابد تا روزیکه القائ تخمک گذاری توسط HCGانجام گیرد .(مصرف cetrotide،صبح روز القای تخمک گذاری را نیز شامل می شود )

تجویز در شب:درمان با cetrothde  0.25میلی گرم باید در روز 5 از زمان آغاز تحریک تخمدانی (تقریبا 96 تا 108 ساعت بعد از آغاز تحریک تخمدانها)با گنادوتروپین های ادراری یا نوترکیب آغاز شده و استفاده از آن به صورت یکبار در طی شب همراه با گنادوتروپین ها ادامه می یابد تا شب قبل از روزیکه القای تخمک گذاری توسط HCGصورت می گیرد.

 


عوارض جانبی داروی ستروتاید:

 

واکنشهای خفیف و گذرا مانند قرمزی ،خارش یا تورم در مناطق تزریق رخ دهد .در مواردی نادری واکنشهای آلرژیک عمومی شدید گزارش شده است .در بعضی از موارد عوارض جانبی سیستمیک مانند تهوع و سردرد رخ داده ودر یک مورد خارش نیز مشاهده شده است.در بعضی از موارد تحریک تخمدانها با گنادوتروپین ها ممکن است منجر به سندرم تحریک پذیری بیش از حد تخمدان شود .علائم آن به صورت دردهای شکمی ،کشش ،تهوع ،استفراغ ،اسهال و مشکلات تنفسی می باشد .اگر هر یک از این نشانه ها باشد بیمار باید فورا پزشک را مطلع سازد .


درحال حاضر ستروتاید در داروخانه ی دکتر نثارحسینی موجود می باشد. برای اطلاعات بیشتر با داروخانه تماس حاصل فرمایید.